Ανάρτηση κενών θέσεων αδειών ίδρυσης φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, κατά την 31 Μαΐου 2017.

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων ανακοινώνει τις κενές θέσεις φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι την 31η Μαΐου 2017. Η ανάρτηση των κενών θέσεων και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4272/2014 (άρθ. 30), Ν. 4281/2014 (άρθρων 216,217,218,219) και της ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π. οικ. 36277/23-5-2016 με θέμα: ''Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού-Ίδρυση φαρμακείου''. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των κενών θέσεων, αδειών ίδρυσης φαρμακείων, που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, να τις αποστείλουν στο παρακάτω e-mail: ddyk@1730.syzefxis.gov.gr

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Ιούνιος 27, 2017, 12:07
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 27, 2017, 12:06