Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία συντήρησης & επισκευής σκούπας καθαρισμού πυθμένος πισίνας.

Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία συντήρησης & επισκευής σκούπας καθαρισμού πυθμένος πισίνας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΜΑΡΙΑ ΜΑΙΣΤΡΕΛΛΗ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΜΑΡΙΑ ΜΑΙΣΤΡΕΛΛΗ
Last Updated Ιούλιος 11, 2017, 22:12
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 1, 2015, 10:07