ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Δέσμευση του Φορέα μας στα πλαίσια του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2016-2018. Αποτύπωση απαγορευμένων περιοχών αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο μηχανότρατα.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ
Last Updated Ιούνιος 29, 2017, 10:17
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 29, 2017, 10:16