Απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών

Το έργο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την "Απλοποίηση των Διαδικασιών των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων", σε απάντηση της με αρ. πρωτ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ18/ΟΙΚ.9462/1-4-2016 (ΑΔΑ:7Ω8Π465ΦΘΕ-ΜΠ0) Εγκυκλιου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Έκδοση 1
Last Updated Αύγουστος 23, 2016, 09:09
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 19, 2016, 08:07