ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ 01-01-2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2012

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή 2012 xlsx
Δημιουργός Ελισάβετ Μακρή
Υπεύθυνος Συντήρησης Ελισάβετ Μακρή
Last Updated Μάρτιος 24, 2017, 08:39
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 24, 2017, 08:36