ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ 01-01-2013 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2013

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή 2013 xlsx
Δημιουργός Ελισάβετ Μακρή
Υπεύθυνος Συντήρησης Ελισάβετ Μακρή
Last Updated Μάρτιος 24, 2017, 08:30
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 24, 2017, 08:27