ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ 01-01-2014 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2014

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή 2014 xlsx
Δημιουργός Eλισάβετ Μακρή
Υπεύθυνος Συντήρησης Ελισάβετ Μακρή
Last Updated Μάρτιος 24, 2017, 08:15
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 24, 2017, 08:05