ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ 01-01-2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2015

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή 2015 xlsx
Δημιουργός Ελισάβετ Μακρή
Υπεύθυνος Συντήρησης Ελισάβετ Μακρή
Last Updated Μάρτιος 24, 2017, 07:37
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 24, 2017, 07:35