Αποφάσεις ανακατανομής πιστώσεων έργων με διατάκτη τον Υπουργό ΠΕΝ

Ανακατανομή πιστώσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Last Updated Μάρτιος 12, 2018, 11:33
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 5, 2018, 12:58