Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης - Εγκρίσεις δαπανών ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης & Ταμειακή Υπηρεσία
Υπεύθυνος Συντήρησης Παρασκευή Γεωργίου
Last Updated Δεκέμβριος 12, 2016, 10:19
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 11, 2016, 23:32