ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ. Σ.)

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:%226182%22&fq=unitUid:%2278926%22&sort=recent&wt=json
Δημιουργός ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Last Updated Νοέμβριος 29, 2018, 10:01
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 26, 2018, 08:29