ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Περιέχει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226072%22&fq=unitUid:%2280626%22&sort=recent&page=0
Δημιουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ
Last Updated Νοέμβριος 23, 2018, 09:18
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 23, 2018, 09:17