Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης

Όλες οι αναρτημένες στη Διάυγεια αποφάσεις του Δημοτικου Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=organizationUid:%226090%22&page=0&fq=unitUid:%2281670%22&sort=recent
Last Updated Φεβρουάριος 9, 2017, 11:23
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 8, 2017, 10:12