Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καβάλας

Περιλαμβάνονται όλες οι αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που είναι αναρτημένες στο site του Δήμου Καβάλας και στην Διαύγεια.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:%226126%22&fq=unitUid:%2278366%22&wt=xml
Υπεύθυνος Συντήρησης Δέσποινα Σαραφείδου
Last Updated Μάιος 18, 2017, 10:29
Δημιουργήθηκε Μάιος 18, 2017, 10:27