ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Α) ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΤ Β) ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 50.000,00 ΕΥΡΩ, Γ) ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε.Ο.Τ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Δ) ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε.Ο.Τ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ Ε) ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε.Ο.Τ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού
Υπεύθυνος Συντήρησης Πεσλή Σταυρούλα
Last Updated Ιούνιος 6, 2018, 08:50
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 19, 2016, 11:34