ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Περιλαμβάνει κωδικοποίηση των μέχρι σήμερα αποφάσεων του ΔΣ Πράσινου Ταμείου που πάρθηκαν εντός του 2018

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Υπεύθυνος Συντήρησης Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Last Updated Ιούλιος 30, 2018, 12:16
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 30, 2018, 12:15