ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Περιέχονται οι αποφάσεις ελέγχου νομιμότητας των ΟΤΑ Βορείου Αιγαίου, από το Τμήμα Αυτοδιοίκησης & ΝΠΔΔ Βορείου Αιγαίου, για το έτος 2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΛΕΣΒΟΣ
Last Updated Μάρτιος 28, 2017, 08:58
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 10, 2017, 12:11