Αποφάσεις ενδικοφανών προσφυγών σε θέματα ενέργειας

Αποφάσεις Υπουργού ΠΕΝ επί ενδικοφανών προσφυγών, βάσει του άρθρου 14, ν.4342/2015 και του άρθρου 56, ν.4409/2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Last Updated Ιούλιος 12, 2018, 10:48
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 12, 2018, 10:47