Αποφάσεις επιβολής προστίμου

Αποφάσεις Υπουργού ΠΕΝ για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, βάσει του άρθ. 9 του ν.2947/2001, βάσει του άρθρου 14, ν.4342/2015 και του άρθρου 56, ν.4409/2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Last Updated Αύγουστος 29, 2018, 12:20
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 29, 2018, 12:18