Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καβάλας

Στο σύνολο περιλαμβάνονται οι αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:%226126%22&fq=unitUid:%2282567%22&wt=xml
Υπεύθυνος Συντήρησης Δέσποινα Σαραφείδου
Last Updated Ιούνιος 20, 2017, 09:47
Δημιουργήθηκε Μάιος 23, 2017, 06:01