ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.data.gov.gr/dataset/new5
Δημιουργός Αγγελική Πούργαλη
Υπεύθυνος Συντήρησης Αγγελική Πούργαλη
Last Updated Ιούλιος 25, 2017, 06:19
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 25, 2017, 06:17