Αποφάσεις κατακύρωσης 2014 εως 2018

Παρουσιάζεται το πλήθος των δεδομένων των Αποφάσεων Κατακύρωσης για το χρονικό διάστημα: 2014 έως 2018.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Οικονομικού
Υπεύθυνος Συντήρησης Β. ΚΑΡΑΛΗ
Last Updated Σεπτέμβριος 5, 2019, 11:54
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 5, 2019, 11:51