Αποφάσεις κατακύρωσης έργων-υπηρεσιών-προμηθειών ΔΕΥΑΜ

Αποφάσεις κατακύρωσης έργων-υπηρεσιών-προμηθειών ΔΕΥΑΜ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://et.diavgeia.gov.gr/f/deya_mylopotamou
Last Updated Ιούνιος 28, 2018, 10:12
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 28, 2018, 10:11