ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2017

Παρουσιάζεται το πλήθος των δεδομένων των Αποφάσεων κατακύρωσης έτους 2017

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΡΑΛΗ
Last Updated Οκτώβριος 9, 2018, 11:48
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 9, 2018, 11:16