ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Αποφάσεις Μετατάξεων Υπαλλήλων από άλλους φορείς ή σε ανώτερη κατηγορία/ κλάδο και αποφάσεις παραίτησης και λύσης υπαλληλικής σχέσης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Αγγελική Πούργαλη
Last Updated Ιούνιος 26, 2017, 07:25
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 26, 2017, 07:24