ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου από το έτος 2011 και μετά

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.ilion.gr/web/guest/apofaseis_oe
Δημιουργός Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Λοιπών Συλλογικών Οργάνων
Υπεύθυνος Συντήρησης Ιωάννα Μητρογιάννη
Last Updated Ιούνιος 30, 2017, 11:07
Δημιουργήθηκε Μάιος 9, 2016, 11:17