ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226281%22&fq=unitUid:%2284813%22&fq=signerUid:%22100002238%22&page=0&advanced&sort=recent
Δημιουργός Φιλούκατζης Νικόλαος
Υπεύθυνος Συντήρησης Φιλούκατζης Νικόλαος
Last Updated Νοέμβριος 30, 2015, 09:02
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 22, 2015, 07:07