Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Πρακτικά και αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.php.gov.gr/apofaseis/oikonomiki-epitropi.html
Δημιουργός oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Last Updated Ιούλιος 17, 2019, 10:45
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 4, 2016, 06:54