Αποφάσεις Προέδρου του Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

URL: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:%2250563%22&fq=unitUid:%22100012729%22&sort=recent&wt=xml

Αποφάσεις Προέδρου του Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 15, 2018
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 15, 2018
Διαμόρφωση XML
Άδεια Other (Open)
createdπάνω από 4 έτη πριν
formatXML
ide09ac904-1b64-48c6-9eaa-8189b4d83ad0
package id3f82da61-a338-4512-995e-260e22b35670
revision ideb5b760c-7916-41f3-bf39-918dcc173e39
stateactive