Αποφάσεις πρόσληψης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή Διαύγεια
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Last Updated Ιούνιος 14, 2016, 08:24
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 14, 2016, 08:24