Αποφάσεις συγκρότησης Συνεργείων

URL: https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=q:%22%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85%22&page=0&fq=organizationUid:%226215%22

From the dataset abstract

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Πηγή : Αποφάσεις συγκρότησης Συνεργείων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 10, 2016
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 10, 2016
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 6 έτη πριν
idc606ca7c-ab69-413d-bbc2-615289a90555
package id62d1f5d4-e1a6-4414-8abc-a428e74e41df
revision id66d33460-0e83-443c-9135-26983108f31c
stateactive