ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης d.galanis@pste.gov.gr
Last Updated Ιούνιος 8, 2018, 06:59
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 31, 2017, 11:31