ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Έκδοση 2
Last Updated Σεπτέμβριος 18, 2020, 11:20
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 14, 2016, 09:55