Αποφάσεις χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης λατομείου βιομηχανικού ορυκτού

Υπουργικές αποφάσεις χορήγησης, ανάκλησης, αναστολής και παύσης αδειών εκμετάλλευσης σε λατομεία βιομηχανικών ορυκτών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Last Updated Μάρτιος 12, 2018, 07:49
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 6, 2018, 08:54