Αποφάσεις χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης ...

URL: https://app.diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=subject:%22%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%22&page=0&fq=unitUid:%22100006941%22

Αποτέλεσμα Σύνθετης Αναζήτησης στο Δι@ύγεια

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 6, 2018
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 6, 2018
Διαμόρφωση url, xml
Άδεια License not specified
createdπάνω από 4 έτη πριν
formaturl, xml
idf8ac9215-1b22-4bf4-8ef6-46f4a132aa1d
package id3a006fc1-47ca-4e6d-8a78-1c2e849202ea
revision id03f1a2cc-b49a-4db5-95b4-da25ba1cd90d
stateactive