Αποφάσεις χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου

Αποφάσεις χορήγησης, ανάκλησης, αναστολής και παύσης αδειών εκμετάλλευσης σε λατομεία μαρμαρων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Last Updated Μάρτιος 9, 2018, 12:30
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 9, 2018, 10:38