Αποφάσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μουσικών σχολών και ωδείων

Αποφάσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μουσικών σχολών και ωδείων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
Υπεύθυνος Συντήρησης Κλεοπάτρα Εξάρχου
Last Updated Ιούνιος 8, 2018, 09:35
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 4, 2018, 10:10