Απόφαση άδειας λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών ...

URL: https://app.diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=subject:%22%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%20%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82%22&page=0&fq=unitUid:%22100006941%22&sort=relative

Αποτέλεσμα Σύνθετης Αναζήτησης στο Δι@ύγεια

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 7, 2018
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 7, 2018
Διαμόρφωση url, xml
Άδεια License not specified
createdπάνω από 4 έτη πριν
formaturl, xml
id23a42bc0-3fb8-49e5-995c-8b0baaa58bbb
package id2642421d-2a19-4e06-b431-f52aa38aec1b
revision iddb44ac40-ed0f-403a-afbe-baf8f849c26e
stateactive