Απόφαση Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Επικαιροποίησης της

Εδώ συγκεντρώνονται η Απόφαση Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων του Δήμου Μεταμόρφωσης και οι επικαιροποιήσεις της με τις οποίες δίνεται σε ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση τα έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα του Δήμου Μεταμόρφωσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4305/2014

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Παναγιώτης Καρνέσης
Υπεύθυνος Συντήρησης Ιωάννης Μπίστας
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιούνιος 8, 2018, 12:30
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 8, 2018, 12:24