Απόφαση έγκρισης οργανογράμματος λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών

Έγκριση οργανογράμματος λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Last Updated Μάρτιος 9, 2018, 12:29
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 9, 2018, 10:53