Απόφαση έγκρισης ΣΜΠΕ

Αποφάσεις έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Α κατηγορία άρθρου 2 ν. 3448/06.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Οκτώβριος 18, 2016, 10:12
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 18, 2016, 10:10