Απόφαση έγκρισης τεχνικής μελέτης λατομείων μαρμάρων και αδρανών υλικών

Αποφάσεις έγκρισης τεχνικών μελετών έρευνας ή εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων και αδρανών υλικών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Last Updated Μάρτιος 13, 2018, 12:48
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 9, 2018, 10:33