Απόφαση έγκρισης τεχνικής μελέτης μεταλλείου και λατομείων βιομηχανικών ορυκτών

Υπουργικές αποφάσεις έγκρισης τεχνικών μελετών έρευνας ή εκμετάλλευσης μεταλλείων και λατομείων βιομηχανικών ορυκτών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Last Updated Μάρτιος 13, 2018, 12:51
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 8, 2018, 07:39