Απόφαση για την έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

Έκδοση Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) για την εφαρμογή των σκοπών του ΚΕΝΑΚ, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ. (ΚΥΑ ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.et.gr
Last Updated Ιούλιος 10, 2018, 07:40
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2018, 07:38