Απόφαση κατανομής πιστώσεων προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων ανά ΚΑΕ

Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων ανά ΚΑΕ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Last Updated Μάρτιος 12, 2018, 13:30
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 5, 2018, 12:44