Απόφαση πρόσληψης εκπαιδευτών ΙΓΕ Α Περιόδου 2016

Απόφαση πρόσληψης εκπαιδευτών στα σεμινάρια ΙΓΕ Α Περιόδου 2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A86%CE%9E646%CE%A8%CE%A7%CE%9A6-%CE%94%CE%9A4
Last Updated Ιούνιος 10, 2016, 08:03
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 10, 2016, 08:03