ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ(ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α’ ΤΟΥ Ν. 4305/2014)

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α’ ΤΟΥ Ν. 4305/2014

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Last Updated Ιανούαριος 13, 2020, 08:42
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 3, 2017, 08:33