ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις ανά τρίμηνο επιτροπής περιβάλλοντος και φυσικών πόρων Π.Σ. Π.Δ.Ε. και δημοσιοποίηση Μ.Π.Ε & φακέλων ανανέωσης ή τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Αθηνά Αντζουλάτου
Υπεύθυνος Συντήρησης Αθηνά Αντζουλάτου
Last Updated Δεκέμβριος 20, 2017, 08:33
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 20, 2017, 08:30