Απογραφή Μετόχων - Μερισματούχων Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Τα αποτελέσματα της απογραφής των μετόχων ή/και των μερισματούχων του ΜΤΣ διατίθενται στην ενότητα της ιστοσελίδας "Ανακοινώσεις" (π.χ. Αποτελέσματα απογραφής των μερισματούχων του ΜΤΣ με φυσική παρουσία στις Ανακοινώσεις 2014).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://mts.army.gr/el/news
Δημιουργός ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΟΔΕ Διαύγεια
Υπεύθυνος Συντήρησης ΟΔΕ Διαύγεια
Last Updated Ιούνιος 1, 2017, 11:28
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 25, 2016, 08:55