Απολογισμοί-Ισολογισμοί Δήμου Καβάλας

Στον πόρο περιέχονται οι απολογισμοί και οι ισολογισμοί του Δήμου Καβάλας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=decisionType:%22%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%E2%80%93%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%22&fq=organizationUid:%226126%22&wt=xml
Υπεύθυνος Συντήρησης Δέσποινα Σαραφείδου
Last Updated Ιούνιος 20, 2017, 09:44
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 12, 2017, 06:34